Hana Pokorná - Storyboardy

Úvod

Curriculum Vitae

Kontakt

 

ReKlamky

Grafický design

Úprava fotografií

Ilustrace

Storyboardy

Plánky, trasy, mapy

Originální dárky

Knižní vazby a obálky

Péefka

 

Kresba a malba

Figurální kresba a malba

Klasické grafické techniky

Příroda a exteriér

Zátiší

Do šuplíku...

Trojrozměrné

 

MM Miloš Macourek

MM Zahrada

MM Sedmá hlava

MM Klubko, kočka...

MM Edice

 

Instalace

Akce

Spřízněné duše

Storyboardy

Kampaň stojící na vystižení charakteru osob zastupujících určité cílové skupiny nebo pracovníky firem od technického servisu po majitele (část kreseb)

Klient: společnost OVB, projekt zaměřený na genezi lidského jedince (dítě, junior, mladý muž, businessman, senior), řešení jednotlivých postav bez okolního prostředí

copyright © 2007 HanaPokorna.cz - All rights reserved